Privacyverklaring RB Laser

  1. Inleiding
  2. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
  3. Wie ontvangen jouw gegevens?
  4. Bewaartermijn
  5. Jouw privacyrechten
  6. Beveiliging

 1 Inleiding

RB Laser is een klein bedrijf, dat wordt gedreven door Robert en Berit Walraven-Brouwer. Wij richten ons op producten die gesneden en/of gegraveerd zijn met een laser snijmachine. Denk hierbij aan gepersonaliseerde snijplanken, naambordjes voor de kinderkamer, houten wijnkisten met eigen logo of tekst erop, caketoppers, huisnummerborden etc.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop RB Laser jouw persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens. De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld in het geval van wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw gegevens door RB Laser, neem dan gerust contact met ons op via info@rb-laser.nl.

 2 Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Gegevens die je achterlaat wanneer je een aanvraag of bestelling plaatst
Wanneer je een aanvraag doet bij RB Laser, zullen jouw persoonsgegevens verwerkt worden om aan deze aanvraag gehoor te kunnen geven. Het gaat hierbij om jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. Deze gegevens hebben wij nodig om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden (zoals het versturen van het bestelde product). Wanneer je een product via onze webshop koopt, zal ook jouw IP-adres worden verwerkt, om misbruik bij de betaling te voorkomen.

Als je een transactie start en deze niet afrondt, worden je gegevens aan het einde van de maand van onze server verwijderd.

Betaalgegevens

Bij een betaling via de webshop van RB Laser word je voor de transactie altijd doorverwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor, door middel van een beveiligde verbinding (dit kun je zien aan het hangslotje). Je betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze server en worden dus niet door RB Laser opgeslagen. Wij gebruiken Mollie om betalingen af te handelen. Zij verzamelen gegevens die nodig zijn bij het betalen. De privacyverklaring van Mollie kun je hier vinden.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst die we met elkaar aangaan wanneer jij een bestelling bij ons plaatst. Dat is de wettelijke grondslag van RB Laser voor de verwerking van jouw gegevens.

 3 Wie ontvangen jouw gegevens?

RB Laser zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen en/of verstrekken, tenzij dit binnen de geldende wet- en regelgeving vereist is. Wel werken we samen met een aantal partijen om onze diensten te kunnen leveren. Zij verwerken daarmee ook een deel van jouw gegevens.

De e-mail van RB Laser wordt gehost bij Yourhosting. Als jij contact met ons opneemt via de e-mail, worden die e-mails opgeslagen op de servers van Yourhosting. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Yourhosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van RB Laser zijn op de servers van Yourhosting opgeslagen. De privacyverklaring van Yourhosting B.V. kun je hier vinden.

Zoals in voorgaande alinea benoemd, worden de betaalgegevens verwerkt door Mollie.

4 Bewaartermijn

Jouw gegevens worden voor een periode van 7 jaar na jouw bestelling bewaard. Dit is de wettelijke bewaarplicht vanuit het Belastingrecht.

5 Jouw privacyrechten

RB Laser spant zich in om, wanneer je daar om vraagt:
a) jou te informeren over de persoonsgegevens die RB Laser van jou verwerkt;
b) jou inzage te geven in de persoonsgegevens die RB Laser van jou verwerkt;
c) de persoonsgegevens die RB Laser van jou verwerkt te corrigeren als deze niet correct zijn;
d) jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen;
e) de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken omdat:
____a) de persoonsgegevens onjuist zijn;
____b) de verwerking onrechtmatig is;
____c) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
____d) je bezwaar maakt tegen de verwerking.
____f) de verwerking stop te zetten omdat je bezwaar hebt tegen de verwerking

RB Laser is niet wettelijk verplicht om aan elk verzoek te voldoen. RB Laser kan jouw verzoek weigeren indien:
a) RB Laser het recht heeft om de verwerking voort te zetten;
b) je het verzoek op onredelijke manier herhaalt;
c) de afhandeling van het verzoek buitensporige technische inspanningen vergt;
d) de privacy van anderen in gevaar zouden worden gebracht;
e) jouw verzoek in praktische zin vrijwel onuitvoerbaar is.

Afhandeling verzoek
RB Laser kan alleen verzoeken behandelen wanneer je deze vanaf hetzelfde e-mailadres verstuurt als waarmee je jouw bestelling/aanvraag hebt gedaan. Dit om te voorkomen dat iemand zich voordoet als jou en over jouw persoonsgegevens komt te beschikken of deze laat wijzigen.

RB Laser stuurt je een antwoord op jouw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek.  Deze termijn kan verlengd worden indien jouw verzoek complex is. Normaal gesproken zullen wij jouw verzoek uiteraard uitvoeren, maar het kan voorkomen dat dit niet mogelijk is. Als wij jouw verzoek niet kunnen uitvoeren, zal RB Laser aan je uitleggen waarom dat is. Dit geldt ook wanneer wij een verlenging van de antwoordtermijn nodig achten.

Als je het niet eens bent met ons antwoord, dan kun je een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens van de lidstaat waarin je woont, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. RB Laser brengt je geen kosten in rekening voor het beantwoorden en/of afhandelen van jouw verzoeken.

6 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en bestanden. De persoonsgegevens die door RB Laser of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van RB Laser privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van RB Laser ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 april 2020.