Artikel 1 – De onderneming

RB Laser
E-mailadres: Info@rb-laser.nl
KvK-nummer: 73069299
Btw-identificatienummer: NL859342323B01

Bedrijfsomschrijving: Met behulp van een lasersnijder het vervaardigen van producten uit diverse materialen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die RB Laser uitvoert.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RB Laser en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen RB Laser en de opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn op onze website terug te vinden.
 3. Voordat de overeenkomst van een offerteaanvraag, die via de post is verstuurd, wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 4. Indien de overeenkomst via de mail wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden ook via de mail aan de consument beschikbaar gesteld. Dit wordt gedaan door een link naar de algemene voorwaarden op de website mee te sturen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod van producten verloopt altijd via een offerteaanvraag die via de mail of op de website is aan te vragen.
 2. Particulieren en bedrijven kunnen altijd vrijblijvend een offerteaanvraag doen.
 3. De uiteindelijke offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en (in hoeverre het van toepassing is) van het materiaal.
 4. RB Laser heeft het recht om een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 5. Afbeeldingen geplaatst op onze blog of in de portfolio dienen slechts ter illustratie en inspiratie, wegens privacy verklaringen kan het zijn dat het exacte ontwerp niet altijd aan iedereen kan worden aangeboden.
 6. Op de website is een aanbod van materialen, bij RB Laser is bekend met welke instellingen ze dit materiaal moeten snijden en/of graveren voor het beste resultaat.
 7. Copyright. De ontwerpen van RB Laser mogen niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt worden door derden.
  8. Ontwerpen die, door RB Laser getekend worden, in samenwerking met de opdrachtgever kunnen door RB Laser worden toegevoegd aan het al bestaande productenaanbod. Het ontwerp zal ten alle tijden worden geanonimiseerd.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst met een opdrachtgever wordt gesloten nadat RB Laser een akkoord heeft gekregen op de prijsopgave. Een akkoord tussen beide partijen kan op drie manieren tot stand komen:
 • Via de uiteindelijke getekende offerte.
 • Via een akkoord in het mailcontact.
 • Via een gesprek met RB Laser waarin akkoord wordt gegeven.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Nadat er een overeenkomst is gesloten tussen RB Laser en de opdrachtgever is het niet meer mogelijk om deze te annuleren, en zal het verschuldigde bedrag voldaan moeten worden.
 2. Na ontvangst van de producten is het niet mogelijk om deze te retourneren.

Artikel 6 – De prijs

 1. Vermelde prijzen zijn inclusief 21,00% btw tenzij anders vermeld.
 2. Kortingen en aanbiedingen zijn geldig tot de genoemde vastgestelde einddatum.
 3. Verzendkosten zijn in eerste instantie niet bij de offerte weergegeven. De kosten voor het verzenden van een pakket kunnen verschillen en deze wordt normaliter aan het einde van de bestelling vastgesteld. Deze kosten komen dan bovenop de uiteindelijke prijs.
 4. Op de pagina Instructies op onze website is te vinden hoe een sjabloon moet worden aangeleverd om aan de richtprijzen, die op de website zijn te vinden, te voldoen. Het aanleveren van de juiste gegevens valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 5. De prijzen die op de site of via de mail bij een offerteaanvraag worden aangegeven zijn richtprijzen, de uiteindelijke prijs zal na overleg worden vastgesteld in een prijsopgave. Deze uiteindelijke prijs wordt vastgesteld door de volgende factoren:
 • Hoe het te snijden of graveren sjabloon wordt aangeleverd.
 • De lasersnij- of graveertijd, dit hangt af van de grootte, de hoeveelheid en het gekozen materiaal.
 • Of het materiaal wordt aangeleverd of bij RB Laser wordt afgenomen.
 • Of er nog afwerking na productie door RB Laser nodig is.
 1. Mocht er na een akkoord op de prijsopgave toch een verandering plaatsvinden in het sjabloon, heeft RB Laser het recht om meer kosten in rekening te brengen. Dit omdat RB Laser het nieuwe sjabloon moet verwerken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. RB Laser is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen die zijn opgelopen aan geleverde producten.
 2. Bij het uitsnijden van sjablonen kunnen er scherpe of verkoolde randen ontstaan. In overleg is een nabehandeling mogelijk waarbij RB Laser, tegen een meerprijs, de scherpe randen kan verwijderen.
 3. De materialen die RB Laser gebruikt zijn veelal van natuurlijke oorsprong. Dit betekent dat het materiaal kan gaan werken en dat geen enkel product hetzelfde is als zijn soortgenoot.
 4. Bij het graveren van sjablonen kunnen rond de te graveren delen “neerslag” ontstaan, RB Laser is hier niet aansprakelijk voor. Net zoals bij de scherpe of verkoolde randen is het mogelijk om hier naar een oplossing te zoeken, die RB Laser vaak tegen een meerprijs kan leveren.
 5. Het is mogelijk voor een opdrachtgever om bij RB Laser eigen materiaal aan te leveren, dit is geheel op eigen risico. Indien er eigen materiaal wordt aangeleverd die bij het snijden/graveren giftige gassen veroorzaakt, dan wel schade veroorzaakt aan machines, wordt de opdrachtgever volledig verantwoordelijk gesteld voor de schadevergoeding. Daarnaast wordt de geschiktheid van het aangeleverde materiaal beoordeeld door RB Laser. Indien ongeschikt zal RB Laser in overleg ander materiaal gekozen worden.
 6. Indien RB Laser om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Artikel 8 – Garantie

 1. Op alle geleverde producten die door RB Laser zijn vervaardigd wordt geen garantie gegeven door RB Laser zelf.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. RB Laser gaat te allen tijde voorzichtig om met het te behandelen materiaal.
 2. Zodra producten zijn vervaardigd worden deze voorzichtig uit de machine gepakt.
 3. Het product zal altijd zo goed mogelijk beschermd worden voor de verzending. Mocht het product fragiel zijn, dan zal RB Laser extra voorzorgmaatregelen treffen. Hierbij wordt het product ingepakt in noppenfolie en zal de doos voorzien zijn van een ‘fragiel’ sticker.
 4. De levertijd van het product zal tijdens de offerte en/of prijsopgave ter sprake komen.
 5. RB Laser streeft ernaar om de levertijd zo kort mogelijk te houden, maar kan hierop terugkomen bij één van de volgende gevallen:
 • Een fout in het ontwerp van het sjabloon waardoor de machine hem niet goed inleest.
 • Een defect in de machine.
 • De materialen voor productie zijn niet op voorraad en niet direct leverbaar.
 1. Er kan worden gekozen om de producten op te halen of te verzenden via pakketpost.
 2. De plaats van levering, zodra is gekozen voor verzending, is het adres dat de opdrachtgever aan RB Laser heeft doorgegeven.
 3. Bij levering via pakketpost is RB Laser niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van verzendingen.
 4. Verzenden per post is voor risico van de koper. RB Laser is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigingen van pakketten.
 5. Zodra er wordt gekozen om de producten op te halen, zal er met RB Laser een afspraak moeten worden gemaakt.

Artikel 10 – Betaling

 1. De verschuldigde bedragen voor de opdrachtgever, te vinden op de prijsopgave, moeten worden voldaan binnen 14 dagen.
 2. De betaalmethode voor het verschuldigde bedrag kan worden voldaan door middel van internetbankieren. Het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan. Na betaling zal het product worden vervaardigd en vervolgens worden verzonden of kan het worden opgehaald.